Email: hotro@bizgame.vn

Giới thiệu sản phẩm

BizGameAd

Tư vấn nhanh
hoặc gọi số 0915.474.378 để được tư vấn

BizGameAd là kênh truyền thông của BizGame.vn, nhằm tư vấn cho Khách hàng chọn kênh quảng cáo cho chiến dịch của mình
thực hiện triển khai quảng cáo dựa trên marketing plan đã chốt.
Giúp cho chiến dịch miniGame tương tác nhanh nhất tới cộng đồng.
Tại sao chọn BizGameAd?

Hướng dẫn tạo miniGame?

Bước 1: Chọn miniGame Bước 2: Tạo chiến dịch Bước 3: Truyền thông quản bá chiến dịch Bước 4: Theo dõi chiến dịch

Bước 1: Tạo quảng cáo

Điền thông tin tư vấn?

đấu giá